Software Management

Kostnaden för mjukvarutillgångar utgör en allt större andel av den totala IT-kostnaden hos företag och organisationer. Samtidigt är det ofta svårt att ha kontroll över dessa tillgångar, hur många licenser som finns och hur många som faktiskt används. Vi hjälper dig att få kontroll över dina mjukvarutillgångar genom att löpande inventera dina licenser. Vi ser över vad som är installerat på era datorer och matchar mot vad som faktiskt är köpt och redovisar det i kvartalsvisa rapporter till er. Vi ser också över nyttjandegraden på de olika programvarorna och hjälper er att optimera användningen av era licenser genom att ha så många ni faktiskt behöver, varken för många eller för få.

CSP

Genom att köpa era Microsoft-prenumerationer, som t ex Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365 och Azure, genom en Cloud Solution Provider (CSP) får du en kostnadseffektiv och flexibel lösning där du bara betalar för det som du behöver. Med CSP får du: Flexibilitet och skalbarhet, månatlig fakturering samt support.

Xensam – Xupervisor

I dessa moderna tider så spenderar man väldigt mycket pengar på mjukvaror och det blir svårt att hålla koll på vad man investerat i. Med denna SAM - tjänst som är en helt molnbaserad, flexibel och väldigt kostnadseffektiv, hjälper den dig att på ett enkelt sätt hålla nere och få kontroll på bolagets mjukvarukostnader.

Adobe

Det är viktigt att välja rätt tjänster när man ska vara kreativ så att det blir så bra och snyggt som möjligt. Adobe har allt du behöver när inspirationen slår till och du vill vara så kreativ som möjligt. Över 90 % av världens professionella kreatörer använder Adobe!

Autocad

Autocad är CAD-programvara (datorstödd design) som arkitekter, ingenjörer och byggproffs litar på för att skapa exakta 2D- och 3D-ritningar. Skapa, kommentera och design 2D-geometri och 3D-modeller med fasta ämnen, ytor och nätföremål.